Telefon

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2022-12-27

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för hur Top Hygien, https://www.tophygien.se, samlar in och använder din information när du använder tjänsten (tophygien.se). Genom att komma åt eller använda denna webbsida så samtycker till insamling och användning av dina uppgifter i enlighet med denna
Integritetspolicy. Om du inte samtycker så ber vi dig vänligen sluta använda sidan och istället klicka här.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan eventuellt förhandsmeddelande till dig och kommer att lägga upp det reviderade Sekretesspolicy för tjänsten. Den reviderade policyn kommer träda i kraft 180 dagar från det att reviderad policy publiceras i tjänsten och din fortsatt åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integriteten Politik. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granska den här sidan.

 1. Hur vi använder din information:

  Vi kommer att använda den information som vi samlar in
  om dig i följande syften:

  1. Marknadsföring/ Promotional

  Om vi ​​vill använda din information för något annat
  syfte kommer vi att be dig om samtycke och vilja
  använd din information endast när du tar emot din
  samtycke och då, endast för syftet(en) för
  som ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra
  annars enligt lag.

 2. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter
  till tredje part utan att begära ditt samtycke,
  utom under begränsade omständigheter enligt beskrivningen
  nedan:

  1. Analytics

  Vi kräver att sådana tredje parter använder
  personlig information överför vi endast till dem
  för det ändamål för vilket det överfördes och
  att inte behålla den längre än vad som krävs för
  uppfylla nämnda syfte.

  Vi kan även avslöja din personliga information
  för följande: (1) att följa tillämpliga
  lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk
  bearbeta; (2) för att genomdriva dina avtal med oss,
  inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara
  till påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot
  eventuella tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vår
  företag slås samman eller förvärvas med annat
  företag kommer din information att vara en av de
  tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 3. Dina rättigheter:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha
  en rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din
  personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter
  data, begränsa eller invända mot det aktiva
  bearbetning av dina uppgifter, be oss att dela (port)
  din personliga information till en annan enhet,
  dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss till
  behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål
  med en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter
  som kan vara relevant enligt gällande lagar. Till
  utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på
  info@tophygien.se.
  Vi kommer att svara på din
  begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att hämta
  eller behandla de personuppgifter som krävs eller
  dra tillbaka samtycket att behandla detsamma för
  nödvändiga ändamål kanske du inte kan komma åt
  eller använda de tjänster för vilka din information
  eftersöktes.

 4. Cookies etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa
  och dina val i förhållande till dessa spårning
  teknologier, se vår
  Cookie Policy.

 5. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för
  oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder
  för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig
  ändring av din information under vår
  kontrollera. Men med tanke på de inneboende riskerna, vi
  kan inte garantera absolut säkerhet och
  följaktligen kan vi inte garantera eller garantera
  säkerheten för all information du överför till oss
  och du gör det på egen risk.

 6. Klagomål/dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller funderingar angående
  behandling av din information som är tillgänglig
  hos oss kan du maila vår klagomålshandläggare på
  Top Hygien,
  info@tophygien.se,
  mejl: info@tophygien.se.
  Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Sekretesspolicy genererad med CookieYes.

Top